Όλα τα άρθρα της κατηγορίας

Στρατιωτικά

Οι όρκοι των Αρχαίων Ελλήνων πριν τις μεγάλες μάχες: «Δε θα ντροπιάσω τα όπλα μου, ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολεμιστή…

Δὲν θὰ ἐκλάβω ὡς πολυτιμότερη τὴ ζωὴ ἀπὸ τὴν ἐλευθερία. οὔτε θὰ ἐγκαταλείψω στὴ μάχη κανέναν ἀπὸ τοὺς ἡγέτες μας, οὔτε…