Μάθετε τα πάντα για την Ελλάδα

Η διά χειρών Ηρακλέους σύλληψις του Λέοντος της Νεμέας – Αποκωδικοποίησις του Μύθου (Βίντεο)

Ο Λέων τής Νεμέας συλλαμβάνεται από τον Ηρακλή, διά τών χειρών του

Ο Λέων τής Νεμέας συν-λαμβάνεται από τον Ηρακλή, διά τών χειρών του. Η λέξις «χείρ» στην γενική πληθυντικού, «τών χειρών» μάς φανερώνει το ρήμα «είρω», που σημαίνει «λέγω» και «συνδέω».

Ο είρων, με την αγνήν δηλωτικήν έννοιαν τής λξεως, είναι ο λέγων. Ο Κένταυρος Χ-είρων, ως μέγας διδάσκαλος, ασφαλώς, δια τού λόγου μετέδιδε την Γνώσιν.

Περισσοτέρα ανάλυσις, στην αποκωδικοποίησιν τού σχετικού Μύθου…

(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)

Πηγή http://ellaniapili.blogspot.gr/
Loading...
Δείτε επίσης
Σχόλια
Loading...